silat tradisional
SENI MAEN PUKULAN

    

                                                                                                                                                  

ASLI BETAWI

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                        

UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
SABENI TENABANG
 

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Nomor Permohonan C000201203564

Nomor Pendaftaran Hak Cipta 064038

 

Seni Maen Pukulan Sabeni Tenabang

 

 

 

Hubungi :

+62-857-8035-0704

 

PETA
 

 

Seni Maen Pukulan Sabeni Tenabang  < Zul Bachtir >

Kantor Kecamatan Tanah Abang Jl. K.H.Mas Mansyur No. 130,

Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,

Jakarta Pusat 10230, Indonesia
                 

              +62-857-8035-0704                

 

 

 

ALAMAT
@ 2017 by sabenitenabang.com